31 October 2015

31 October

Pemain: Takeru Sato (Himura Kenshin) Emi Takei (Kamiya Kaoru) Yosuke Eguchi (Saito Hajime) Fukuyama Masaharu (Hiko Seijuru) Fujiwar...

Read More Rurouni Kenshin Samurai X

  

Rurouni Kenshin Samurai X